Regulamin

Regulamin Stajni Apacz:

 

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie stajni, innych obiektach i terenie przyległym zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania się do uwag instruktorów i pracowników obsługi.

 

2. Należy słuchać zaleceń instruktora oraz właściciela stajni.

 

3. Należy zachowywać się spokojnie, (nie biegać i nie krzyczeć).

 

4. Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem.

 

5. Starannie i dokładnie wykonujemy przydzielone nam zadania przez instruktora.

 

6. Nie wyprowadzamy koni z boksów czy wybiegów bez zgody instruktora.

 

7. Nie karmimy koni bez zgody instruktora.

 

8. Zachowujemy szczególną ostrożność w porze karmienia, czyszczenia oraz podczas przebywania w boksach, stajni, na wybiegu i ujeżdżalni.

 

9. Podczas siodłania i czyszczenia koni obowiązuje noszenie kasku lub toczka.  

 

10. Należy przestrzegać porządku i czystości.

 

11. Bezwzględnie należy dopilnować zamykania boksów i bram po wyjściu od koni.

 

12. Unikamy obojętności, rutyny i niedbalstwa w stosunku do konia, zbliżania się do konia, bez uprzedzenia głosem, nienaturalnego zachowania, szybkich i gwałtownych ruchów.

 

13. Wypadki, urazy zarówno osób jak i koni oraz wszelkie uwagi zgłaszamy do instruktora.

 

14. Nie wolno pozostawiać osiodłanego konia w boksie lub uwiązanego poza nim bez opieki.

 

15. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni oraz sprzęt należy odłożyć na swoje miejsce po wykonanych zabiegach pielęgnacyjnych i rozsiodłaniu.

 

16. Psy na terenie ośrodka muszą być prowadzone na smyczy a jeśli są niebezpieczne koniecznie muszą mieć założony kaganiec.